Energy products

Oleje roślinne i tłuszcze są niezwykle istotnym składnikiem racji pokarmowych dla zwierząt. Z punktu widzenia fizjologii żywienia, odgrywają bardzo ważną rolę w odżywianiu, ponieważ zwiększają gęstość odżywczą paszy – posiadają 2.3 razy więcej energii niż węglowodany. Biologiczna rola tłuszczy wynika z ich funkcji jako rezerwa energetyczna oraz termoregulator w postaci magazynowanego tłuszczu. Tłuszcze posiadają funkcje ochronne, stanowią nośnik dla witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz wiążą pył pochodzący z sypkich surowców paszowych