Energy products

Plantaardige oliën en vetten zijn een belangrijk onderdeel van voederrantsoenen. Vanuit het oogpunt van de voedingsfysiologie spelen ze een belangrijke rol bij het voederen, omdat ze de energiedichtheid van het voeder verhogen – ze bezitten 2,3 keer meer energie dan koolhydraten. Het belang van vetten komt voort uit hun functie als energiereserve en warmteregelaar in de vorm van depotvet. Vetten hebben een beschermende functie, transporteren vetoplosbare vitaminen en binden het stof in voeder.